Komisyonun Amacı

Derneğin genel amaçlarını ve komisyonların hedeflerini gerçekleştirme kapasitesini arttırabilmek üzere düzenli aidat toplanmasını mümkün kılabilmek ve daha çok mezunu derneğe üye yaparak camianın bir çatı altında bir araya gelmesini sağlamak. Bu amaçla aidat ve üyelik komisyonu aidat toplanması ve üye alımı ile ilgili yöntemleri yönetim kurulu ile istişare ederek belirler ve bu yönteme uygun bir çalışma planını oluşturur ve uygular.

Aktif Üyeler

CALMED'e üye mezunlarımızdan borçlu durumda olan ve telefon kaydı olan kişi sayısına göre, bu kişilere telefon yoluyla ulaşabilmek için arama gönüllülerini koordine etmek ve aramaların takibini sağlamak için maksimum 15 minimum ise 5 kişilik aktif komisyon üyesi gerekmektedir.

Çalışma Yöntemi

Aidat ve Üyelik Komisyonu, Mezun Ağı Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda güncellediği iletişim verilerini kullanarak CALMED'e üye mezunların düzenli aidat ödemeleri için, üye olmayan mezunların da üye olabilmesi için çalışmalar yürütür.

Eğer ki komisyon üye sayısı 5-8 kişi arasındaysa diğer komisyonlardan arama desteği almak üzere arama gönüllüleri oluşturur. Aidat ve Üyelik komisyonu üyeleri bu arama gönüllülerini koordine ederek, aramaların takibini yürütür.

İletişim bilgileri Mezun Ağı Komisyonu tarafından güncellendikçe ya da güncellendikten sonra düzenli atılacak maillerden sorumludur.

Eğer ki komisyon üye sayısı 8-15 kişi arasında olursa doğrudan tüm aramaları komisyon üyeleri gerçekleştirir.

Genel çalışma düzeninde öncelikle aidat borcu olan kişiler belirlenir, YK tarafından komisyona iletilir. Bu listede var olan iletişim bilgilerine göre aidat borcu olan CALMED üyeleri tek tek önceden belirlenmiş bir metne uymak suretiyle aranır. Bu metin Aidat ve Üyelik Komisyonu tarafından İletişim Komisyonu'nun geri bildirim desteği ile hazırlanır.

Düzenli aidat hatırlatma maillerinin ve smslerinin içeriği komisyon üyelerince oluşturulur ve maillerin atılmasının takibi komisyonca gerçekleştirilir.

Maillerin, smslerin ve aramaların sonucunda kaç kişinin ödeme yaptığı YK ile görüşülerek tespit edilir ve raporlanır. Sonraki adımlar bu verilerin sonucuna göre belirlenir.

Komisyonun yoğunluk durumu elverdikçe düzenli aralıklarla aidat ödeme kampanyası düzenlenir.

Üye alımını arttırmak için dernek etkinliklerinin yapılmadığı dönemde CALMED'e üye olalım kampanyası yapılabilir.

Pilav günü gibi mezunların büyük katılımlarla bir araya geldiği CALMED etkinliklerde üye alımı için gerekli planlamaların sorumluluğu bu komisyondadır.

Üye alımların ardından yeni gelen üyeleri yükümlülük ve sorumluluklarını bildirmek ve hoşgeldiniz demek üzere atılacak mail ve smslerin içeriğini üretmek ve takibini yapmak bu komisyonun sorumluluğundadır.

Ayda bir Mezun Ağı Komisyonundan değişen ya da bilgisi toplanan üyelerin raporunu alınır. Bu sayede bir sonraki ayda o kişilere ulaşıldığından emin olunur.

İletişim Komisyonu ve Tasarım Ekibi ile birlikte üye alım ve aidat ödeme gibi konuların bilgilendirme içeriklerini hazırlamak, bunu koordine etmek bu komisyonun sorumluluğundadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar